سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. نرخ مالیات بر درامد حقوق اعضای هیات علمی و قضات - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

نرخ مالیات بر درامد حقوق اعضای هیات علمی و قضات

بر اساس مصوبه هیات دولت؛

نرخ مالیات بر درامد حقوق اعضای هیات علمی و قضات تعیین شد.

هیات دولت در راستای قانون مدیریت خدمات کشوری ونظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نرخ مالیات بر درامد حقوق اعضای هیات علمی وقضات را بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم ده درصد تعیین کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت براساس این مصوبه هیان وزیران موافقت کرد با توجه به ماده (117)قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 ومستثنا بودن اعضای هیئت علمی وقضات از شمول قانون یاد شده ونظر به استمرار شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص انان ،مالیات بر درامد حقوق اعضای هیات علمی وقضات بر اساس حکم صدر ماده (85)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به نرخ ده درصد محاسبه ودریافت شود.
این قانون با امضای پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است .

   + مهدی زاده - ٦:٢٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٧