سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. تعیین ضریب حقوق قضات واعضای هیآت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

تعیین ضریب حقوق قضات واعضای هیآت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

بر اساس ابلاغیه معاون اول رئیس جمهوری، ضریب حقوق قضات واعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در سال ۸۷ با ٨ درصد افزایش از ۶٨٨٠به ٧۴٣١  می رسد.


بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری به شرح زیر است:

تاریخ :۱۹/۴/١٣٨٧                                                شماره:   ۵۸۳۷۶/ت۱۶۳هـ

 

 

                             وزارت دادگستری ـ وزارت بهداشت  درمان وآموزش پزشکی

 وزارت علوم تحقیقات وفناوری ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

        هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹/۴/1387 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دادگستری بهداشت درمان وآموزش پزشکی علوم تحقیقات وفناوری ومعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده واحده قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات واعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی -  مصوب ۱۳۷۴ - تصویب نمود:

ضریب حقوق افراد موضوع قانون یاد شده از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۷ هفت هزارو چهارصدو سی و یک (۷۴۳۱) تعیین می شود .

                                                پرویز داودی  - معاون اول ریئس جموهور

   + مهدی زاده - ٦:۳۳ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٧