سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

جدیدترین استفتائات از مقام معظم رهبری

اشتغال به امور دیگر در زمان کار

س: آیا در محل کار و در ساعت کارى در زمانى که کار خاصى براى انجام دادن وجود ندارد مى‌توان به کارهاى دیگر پرداخت؟                                                 
ج) شخصى که موظّف است در وقت معیّنى کارى انجام دهد، حتى در وقت بیکارى هم نباید وقت خود را صَرف در کارهایى که مربوط به آنجا نیست بکند، مگر با اذن مسئولى که شرعاً و قانوناً حق اذن دادن داشته باشد.                                   
حکم خوب خدمت نکردن در اداره

س: من یکى از کارکنان نیروهاى مسلح هستم و به علت مشکلات شخصى نمى‌توانم خوب خدمت کنم وظیفه من چیست؟                                                         
ج) باید به اطلاع مسئول آن اداره برسانید و طبق مقررات عمل کنید.                    
دریافت حقوق در ازاى ساعاتى که کارى انجام نمى‌شود

س: در صورتى که کارفرما مبلغ حقوق کارگران را طورى در نظر گرفته باشد که خرج زندگى آنها را تأمین نکند و کارگران على‌‌رغم اینکه کارى ندارند اضافه‌کارى بمانند با توجه به اینکه در آن ساعات کارى انجام نمى‌دهند، آیا حقوق مربوط به اضافه‌کارى حلال است و مشکلى ندارد؟                                                                          

ج) در مفروض سؤال اضافه‌کارى وجه شرعى ندارد و حقوق و مزدى که بابت آن دریافت مى‌شود اشکال دارد.                                                               
                        
بیلیارد

س: اخیراً ورزش بیلیارد در سطع وسیعى رایج شده است نظر حضرتعالى درباره آن چیست؟                                                                                             
                                                                                     
ج) اگر با برد و باخت و یا موجب ترتب مفاسد اخلاقى یا اجتماعى و یا مستلزم همراه بودن با محرّمى از محرّمات الهى باشد، جایز نیست.