سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

قانون بودجه سال 1395 کل کشور

مشاهده متن کامل در فرمت پی دی اف+ پیوستها و ضمایم

   + مهدی زاده - ٩:٤٦ ‎ب.ظ ; جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٥

نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ درسال ۹۵

تعیین نصاب معاملات سال 1395 موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات (تصویبنامه شماره 15185/ت53057هـ مورخ 12/2/1395 هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه 8/2/1395 به پیشنهاد شماره 7980/56 مورخ 31/1/1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- تصویب کرد:

الف- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می شود:

1- معاملات کوچک: معاملاتی که تا سقف مبلغ دویست میلیون (200.000.000) ریال باشد.

2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال تجاوز نکند.

3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد (2.000.000.000) ریال باشد.

ب- نصاب معمالات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

   + مهدی زاده - ٩:٤۸ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٥

نظام حسابداری بخش عمومی نسخه سال 1395

ابلاغ نسخه سال 1395 نظام حسابداری بخش عمومی

تأییدیه سازمان حسابرسی 

نظام حسابداری بخش عمومی نسخه سال 1395 

   + مهدی زاده - ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٥

دستورالعمل حسابداری سناد خزانه اسلامی

بخشنامه شماره 12279/54 مورخ 30/1/1395 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص ابلاغ دستورالعمل حسابداری اسناد خزانه اسلامی

فایل ستورالعمل حسابداری سناد خزانه اسلامی

 

   + مهدی زاده - ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٥