سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

قانون تشکیل دو وزارتخانه « تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و « صنعت، معدن و تجارت»

۱۳۹۰/۴/۱۴ قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت شماره23921/550
     
     

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
       عطف به نامه شماره 68858/46514 مورخ 1/4/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت که با عنوان لایحه دو فوریتی وظایف و اختیارات دو وزارتخانه کار و رفاه اجتماعی و صنعت و تجارت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 8/4/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره79078                                                        18/4/1390
نهاد ریاست جمهوری ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
         قانون تشکیل دو وزارتخانه « تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و « صنعت، معدن و تجارت» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/4/1390 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 23921/550 مورخ 14/4/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت

      ماده واحده ـ به موجب این قانون از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی و دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی به ترتیب دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود و کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین برعهده وزارتخانه‌ها و وزیران یادشده بوده است به دو وزارتخانه جدید و وزیران آنها منتقل می‌گردد.
     تبصره1ـ کلیه امکانات، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول در وزارتخانه‌های تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز در وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل می‌گردد.
     تبصره2ـ تنقیح قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های یادشده، با توجه به قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه، اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از معاونان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور و حسب مورد وزیر مربوطه ظرف شش‌ماه انجام و پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
     تبصره3ـ در کلیه قوانین به جای وزارتخانه‌های یادشده و وزیران آنها به ترتیب وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معـدن و تجارت و وزیـران آنها جایگزین می‌شود.
     قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/4/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید. 
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی    

 

   + مهدی زاده - ٦:٤٧ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٠

آیین‌نامه اجرایی ماده (73) قانون مدیریت خدمات کشوری

۱۳۹۰/۴/۱۵ آیین‌نامه اجرایی ماده (73) قانون مدیریت خدمات کشوری شماره 79010/ت45911ک
     
     

 وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور


وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 21/1/1390 بنا به پیشنهاد شماره 46041/200 مورخ 8/9/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد ماده (73) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ و با رعایت جزء « ط» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/1386 آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (73) قانون مدیریت خدمات کشوری


  ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ
ب ـ شرکت‌های دولتی: شرکت‌های دولتی که بر اساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بمانند.
  ماده2ـ شرکت‌های دولتی به منظور افزایش سود حاصل، اثرگذاری در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و بهره‌وری، می‌توانند به شرح زیر نسبت به پرداخت فوق‌العاده بهره‌وری به طور غیرمستمر به کارمندان خود اقدام نمایند:
الف ـ مدیرعامل حداکثر به میزان چهل درصد حقوق ثابت با تصویب مجمع عمومی
ب ـ اعضای هیئت مدیره و معاونان شرکت‌ها حداکثر به میزان سی و پنج درصد حقوق ثابت با تصویب مجمع عمومی
پ ـ سایر مدیران حداکثر به میزان سی درصد حقوق ثابت با تصویب هیئت مدیره
ت ـ کارمندان حداکثر به میزان بیست درصد حقوق ثابت با تصویب هیئت مدیره
  ماده3ـ میزان سود حاصل، میزان اثرگذاری در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و بهره‌وری شرکت‌های دولتی، هر ساله بر اساس گزارش‌های قانونی ارایه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارزیابی می‌شود.
  ماده4ـ فوق‌العاده بهره‌وری موضوع این آیین‌نامه صرفاً به هفتاد درصد از کارمندان شرکت‌های دولتی قابل پرداخت می‌باشد.
  ماده5 ـ مشمولان این آیین‌نامه صرفاً می‌توانند از یکی از فوق‌العاده موضوع این آیین‌نامه و یا فوق‌العاده کارایی موضوع بند (6) ماده (68) قانون استفاده نمایند.
این تصویب‌نامه در تاریخ 18/3/1390 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
  
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی    

   + مهدی زاده - ٦:۳٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٠

السلام علیک یَااَبَاالحَسَنِ یَا مُوسَی بنَ جَعـفَرٍ

                           السلام علیک یَااَبَاالحَسَنِ یَا مُوسَی بنَ جَعـفَرٍ*

 

*اَیُّهَا الکـاظِـمُ یَابنَ رَسُولِ اللهِ**یَا حُجَّةَ اللهِ عَلَی خَلقَهِ،یَا سَیِّـدنَاوَ مَـولَنا*
*اِنَّـا تَوَجَّـهنا وَ اسـتَشـفَعـنَا وَ تَوَسَّـلنَا بِکَ اِلَی اللهِ*
*وَ قَـدَّمناکَ بَینَ یَدَی حَاجاتِنا*
*یَاوَجیهاً عِندَاللهِ*
*اِشـفـَع لَناعِـنـدَاللهِ* 

شهادت جانگداز هفتمین کوکب تابناک آسمان امامت

و ولایت بر شیعیان و محبین حضرتش تسلیت باد

   + مهدی زاده - ۳:٢۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٦ تیر ۱۳٩٠

پیام به مناسبت آغاز بکار همایش مبارزه جهانی با تروریسم

 
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظّم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز بکار همایش مبارزه جهانی با تروریسم، با اشاره به سابقه قدرتهای سلطه گر در اقدامات تروریستی و حمایت از رژیم تروریستی صهیونیست و سیاهه بلند بالای آنها در پشتیبانی مالی و تبلیغاتی از تروریست های سازمان یافته و در عین حال ادعای مبارزه با تروریسم، تاکید کردند: یکی از کارهای اساسی نشست کنونی، تعریف روشن و دقیق از تروریسم است و جمهوری اسلامی ایران مبارزه با این پدیده شیطانی را تکلیفی تخلّف ناپذیر برای خود می داند و تلاش در راه این مبارزه بزرگ را با قدرت ادامه خواهد داد.
متن پیام مقام معظّم رهبری به همایش مبارزه جهانی با تروریسم، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
میهمانان گرامی، حضار محترم! از شما که برای بررسی یکی از پدیده های مصیبت بار کنونی بشر یعنی تروریسم گرد آمده اید تشکر می کنم و به شما خوش آمد می گویم. این بررسی ها که بی شک باید ادامه یافته و به عزمی آگاهانه و تلاشی صادقانه در جامعه ی جهانی منتهی شود، خواهد توانست گامی اساسی در مهار تروریسم و نجات بشر از این پدیده ی دردناک باشد انشاءالله. ما با اعتماد به هدایت و کمک الهی، امیدوارانه این کار  را پی می گیریم و با همراهی همه ی دلسوزان صادق و احساس کنندگان مسئولیت به پیش خواهیم رفت.
تروریسم پدیده ئی تازه و محصول دورانهای اخیر نیست، ولی پیدایش سلاحهای هولناک و آسان شدن کشتارهای جمعی و فاجعه بار، این پدیده ی زشت را صدها برابر مهیب تر و خطرناک تر کرده است.
نکته ی مهم و تکان دهنده ی دیگر، محاسبات شیطانی قدرتهای مسلّطی است که بهره برداری از تروریسم را به مثابه ی ابزاری برای رسیدن به هدفهای نامشروع، وارد چرخه ی سیاستها و برنامه ریزیهای خود کرده اند.
حافظه ی تاریخی ملتهای منطقه ی ما هرگز فراموش نخواهد کرد که دولتهای استعمارگر چگونه برای غصب فلسطین و فراری دادن ملت مظلوم آن از خانه و کاشانه ی خود، گروههای تروریستی جرّاری مانند آژانس بین المللی صهیونیزم و بیش از ده گروه مشابه دیگر را سازماندهی کردند و فاجعه ی دیریاسین و نظائر آن را پدید آوردند.
رژیم صهیونیستی از آغاز پیدایش خود تا امروز نیز علناً به رفتارهای تروریستی در درون و بیرون فلسطین ادامه داده و بیشرمانه آنها را اعلام هم کرده است. سردمداران قبلی و کنونی رژیم صهیونیستی، آشکارا به تاریخ تروریستیِ خود و حتی در مواردی به شرکت خود در عملیات ترور، افتخار می کنند.
نمونه ی دیگر، رژیم ایالات متحده ی امریکا است که در چند دهه ی اخیر، سیاهه ی بالابلندی از رفتارهای تروریستی و نیز پشتیبانی مالی و تسلیحاتی از تروریستهای سازمان یافته در کشورهای این منطقه، پدید آورده است. حملات مرگبار هواپیماهای بدون سرنشین به خانوارهای بی دفاع در روستاها و مناطق محروم در افغانستان و پاکستان که بارها جشن عروسی آنها را به عزا مبدّل کرده است، جنایات بلک واتر در عراق و کشتار شهروندان و نخبگان عراقی، کمک به گروههای بمب گذار در ایران و عراق و پاکستان، ترور دانشمندان هسته ئی در ایران با همکاری موساد، سرنگون کردن هواپیمای مسافری ایران در خلیج فارس و کشتن حدود سیصد کودک و مرد و زن مسافر .. گوشه هایی از این سیاهه ی ننگین و فراموش نشدنی است.
امریکا و انگلیس و برخی دولتهای غربی دیگر، با پرونده ی سیاه و محکوم کننده ی خود در رفتارهای تروریستی، داعیه ی مبارزه با تروریسم را نیز به ادعاهای گزاف خود افزوده اند. تروریستهایی که در دهه ی 1360 هزاران نفر را بی رحمانه به خاک و خون کشیدند و از جمله در یک حادثه 72 نفر از نخبگان علمی و سیاسی و مسئولان بلند پایه ی کشور، و در حادثه ئی دیگر، رئیس جمهور و نخست وزیر کشورمان را به شهادت رساندند، اکنون در حمایت دولتها و دولتمردان اروپایی و زیر حمایت آنان زندگی می کنند.
با چنین رفتارهایی، ادعای مبارزه با تروریسم، بسی وقاحت آمیز است.
امریکا و دولتهای اروپایی دنباله رو آن، در همین حال، گروههای مبارز فلسطینی را که به مبارزه ئی مظلومانه برای نجات سرزمین خود مشغولند، تروریست مینامند. این تعریف اغواگر از تروریسم، یکی از پایه های اصلیِ مشکل تروریسم در جهان کنونی است.
در نظر سردمداران نظام سلطه، تروریسم عبارت است از هرآنچه منافع نامشروع آنان را تهدید کند. آنان مبارزانی را که از حق مشروع خود در مقابله با اشغالگر و مداخله گر استفاده می کنند، تروریست میدانند ولی هسته های خبیث و مزدور خود را که بلای جان و امنیت مردم بی گناه اند، تروریست نمی شناسند.
یکی از کارهای اساسی نشست کنونی شما می تواند تعریف روشن و دقیق از تروریسم باشد.
ما با تکیه بر تعالیم اسلام که کرامت انسانی یکی از سرلوحه های آن است و کشتن یک انسان بی گناه در آن به مثابه ی قتل همه ی انسانها به شمار می رود، و به عنوان ملتی که در سه   دهه ی گذشته متحمل خسارتهای سنگین از تروریسم خشن شده است، مبارزه با این پدیده شیطانی را تکلیفی تخلف ناپذیر برای خود می دانیم و تلاش در راه این مبارزه ی بزرگ را با قدرت ادامه خواهیم داد بحول الله و قوته.

والسلام علیکم و علی عبادالله العالمین
سیدعلی خامنه ای
3/تیرماه/1390

   + مهدی زاده - ٥:٤٧ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٥ تیر ۱۳٩٠

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور

۱۳۹۰/۳/۲۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور شماره65694
     
     

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
       هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/3/1390 به استناد بند یکصد و سی و پنجم قانون بودجه سال 1390 کل کشور و به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و با تشکر از همه عزیزانی که با رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه 1389 کل کشور کاهش قابل ملاحظه‌ای را در هزینه‌های مصرفی دولت رقم زدند، ضوابط اجرایی قانون یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور

       1ـ تعاریف: 
       قانون: قانون بودجه سال 1390 کل کشور.
       قانون بـرنامه: قانون برنامـه پنجـساله پنجم توسـعه جمهـوری اسلامی ایـران (1394ـ 1390) .
       قانون تنظیم: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن.
       ضوابط اجرایی: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور.
       دستگاه‌های اجرایی: کلیه دستگاه‌های اجرایی مندرج در جداول (7) و (9) و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال 1390 کل کشور.
       رییس دستگاه اجرایی: بالاترین مقام دستگاه اجرایی.
 
       معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور.
       2ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است با رعایت قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 23/7/1387 عملکرد ریالی حق‌التدریس در سال 1390 را حداکثر به میزان هفتاد درصد (70%) عملکرد ریالی سال 1389 صرفاً در مورد باقیمانده افراد حق‌التدریس و نیز حق‌التدریس نیـروهای رسمی و پیمانی موجود محاسبه و عمل نماید. در هر حال بکارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس در سال 1390 نیز ممنوع است.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٦:۳٥ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱ تیر ۱۳٩٠

دستور العمل افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشگری وکشوری برای اجرا ابلاغ ش

۱۳۹۰/۳/۲۹ تصویب‌نامه در خصوص ضریب حقوق سال 1390 شماره65699
     
     
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
       هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/3/1390 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین تصویب نمود:
       1ـ ضریب حقوق سال 1390 اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان نه هزار و نهصد و شصت و پنج (9965) ریال تعیین می‌شود.
       2ـ ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1390 به میزان هفتصد (700) ریال تعیین می‌شود.
       3ـ ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1390 به میزان هفتصد (700) ریال تعیین می‌شود.
       4ـ ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1390 به میزان هفتصد (700) ریال تعیین می‌‌شود.
       5 ـ سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاه‌های موضوع بند (79) ماده واحده قانون بودجه 1390 کل کشور از جمله نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به میزان ده درصد (10%) تعیین می‌شود.
       6 ـ عیدی پایان سال غیرمشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1390 به میزان عیدی پایان سال مشمولین قانون یادشده تعیین می‌گردد.
       7ـ حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (9) این تصویب‌نامه در سال 1390 به میزان سه میلیون و چهارصد و ده هزار (3.410.000) ریال و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان هفت (7) برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می‌شود.
       8 ـ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه اجرایی به میزان سه میلیون و چهارصد و ده هزار (3.410.000) ریال تعیین می‌شود.
       9ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (کارمندان موضوع بند (3) این تصویب‌نامه) و سایر دستگاه‌های موضوع بند (3) این تصویب‌نامه در سال 1390 به میزان دو میلیون و سیصد و ده هزار (2.310.000) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.
       10ـ حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه اجرایی در سال 1390 به میزان 10% نسبت به سال 1389 افزایش می‌یابد.
       11ـ پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم حداکثر تا میزان سقف عملکرد سال 1388 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه به شرح زیر مجاز می‌باشد.
       سقف قابل پرداخت برای هر یک از کمک‌هزینه‌های مستقیم و یا غیرمستقیم شامل غذای روزانه تا بیست و دو هزار (22.000) ریال، ایاب و ذهاب (سرویس رفت و آمد) کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه تا پانصد و پنجاه هزار (550.000) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه تا سیصد و شصت هزار (360.000) ریال، مهدکودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر پنج سال هستند به ازای هر کودک (حداکثر سه فرزند) ماهانه تا سیصد و شصت هزار (360.000) ریال و سایر کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی (موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومی) اعم از نقدی یا غیرنقدی در چارچوب موافقت‌نامه مبادله‌شده با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مجاز می‌باشد.
       12ـ پرداخت فوق‌العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه اجرایی مشمول این تصویب‌نامه با رعایت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا میزان تعیین‌شده در بند (11) مصوبه شماره 54017/44585 مورخ 3/9/1389 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چارچوب اعتبار منظورشده در موافقتنامه مبادله‌شده می‌باشد. تشخیص کارکنانی که به اقتضاء شغلی اضافه‌کار بیشتری از سقف مندرج در بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری انجام می‌دهند صرفاً در سقف (20%) مقرر در ذیل تبصره یادشده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومی خواهدبود.
       13ـ فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این مصوبه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا میزان حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد آن به مأخذ یک صدم حداکثر تا میزان تعیین‌شده در بند (12) مصوبه شماره 54017/44585 مورخ 9/3/1389 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چارچوب موافقت‌نامه مبادله‌شده قابل پرداخت می‌باشد.
       سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند « ث» ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهدبود.


 
رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

   + مهدی زاده - ٦:٢۳ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱ تیر ۱۳٩٠