سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

قانون بودجه سال 1390

قانون بودجه سال ١٣٩٠کل کشور

 برای دانلود فایل کلیک راست برروی تب موجود و گزینه save target as  استفاده نمایید.

   + مهدی زاده - ٦:٤۳ ‎ق.ظ ; شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٠

متن کامل آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها وموسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

۱۳۹۰/۲/۱۸
مصوبه « آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» شماره1521/90/دش
   
   

(مصوب جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
       مصوبه « آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» که در جلـسه 684 مورخ 10/12/1389 شـورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 11/11/1389 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:
       مقدمه:
       توسعه و ارتقای نظام آموزش عالی کشور در سه دهه اخیر علیرغم تحریم‌ها و محدودیتهای گسترده در سایه الطاف بیکران الهی و هدایت داهیانه رهبر کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری با طراحی نظام مدیریتی متکی بر توان علمی داخل کشور در حوزه منابع و متون دستاوردهای چشمگیر و درخور ستایش و مباهاتی را برای کشور فراهم نموده است. اما تحقق تمدن باشکوه اسلامی ـ ایرانی نیاز به عبور از دوره تثبیت مدیریت و ورود به عرصه رشد جهش سریع علمی برای گذر از تغییرات و تحولات سریع جهانی و کسب جایگاه شایسته در نظام بین‌الملل را طلب می‌نماید. این امر صرفا با تغییر و ایجاد ساختار مدیریتی جامع و متناسب با وضعیت کنونی میسر خواهدگردید. در این راستا و با عنایت به اصلاحات متعدد به عمل آمده در آیین‌نامه مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسه 11/4/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول مدت 19 سال و افزایش تعداد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاههای اجرایی و موسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی، به منظور انسجام ساختار آیین‌نامه مدیریت مطابق با مصوبات هیأتهای امنا درخصوص تشکیلات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و استفاده از ظرفیتهای ناشی از اجرای قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصوبات متعدد شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای گسترش آموزش عالی هر یک از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 1370 تاکنون، با هدف بالندگی، پیوستگی مدیریتی، تعامل سازنده ارکان مختلف دانشگاهی با یکدیگر و پاسخگویی مناسب در برابر مراجع ذیصلاح، همزمان با بازتدوین وظایف و اختیارات، تعیین سطوح مدیریتی و همسان‌سازی نحوه انتصاب مدیران در کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای اجرایی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی، « آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» مورد بازنگری و تدوین قرار گرفت.
       ماده1ـ تعاریف:
       وزارتین: منظور از وزارتین، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند.
موسسه: منظور از موسسه، دانشگاهها، دانشکده‌های مستقل و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وابسته به سایر دستگاههای اجرایی و همچنین موسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی و دانشگاه آزاداسلامی می‌باشد.
       ماده2ـ ارکان موسسه:
       ارکان مؤسسه عبارتند از: 
       1. هیأت امنا؛
       2. رییس موسسه؛
       3. هیات رئیسه؛
       4. شورای موسسه.
       ماده3ـ هیات امنا:
       هیات امنا عالی‌ترین رکن موسسه می‌باشد که وظایف و اختیارات آن در قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 9/12/1367 و 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی (مصوب مورخ 18/10/1369 مجلس شورای اسلامی) تعیین شده است.

بقیه در ادامه مطلب

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠

10 دستورالعمل‌ مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری ابلاغ شد

توسط قائم مقام بانک مرکزی ؛

10 دستورالعمل‌ مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری ابلاغ شد

قائم مقام بانک مرکزی، 10دستورالعمل‌ مبارزه با پولشویی را خطاب به مدیران عامل بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسه اعتباری توسعه و موسسه اعتباری شهر ابلاغ کرد

قائم مقام بانک مرکزی 10 دستورالعمل‌ مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، در دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری که توسط سید حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسه اعتباری توسعه و موسسه اعتباری شهر ابلاغ شده، آمده است: پیرو بخشنامه شماره 210068/88 مورخ 8/10/1388 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای موثر تکالیف مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 181434/ت 43182 ک مورخ 14/9/1388 وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن، به پیوست دستورالعمل های مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری به شرح ذیل ابلاغ می شود:
1- دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری در 37 ماده و 18 تبصره
2- دستورالعمل نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر در 11 ماده و 2 تبصره
3- دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی در 15 ماده و 4 تبصره
4- دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری در 10 ماده و4 تبصره
5- دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیکی در 21 ماده و 3 تبصره
6- دستورالعمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانک های پوسته ای در 6 ماده و 4 تبصره
7- دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در 8 ماده و 1 تبصره
8- دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری به نشانی پستی آنها در 12 ماده و 6 تبصره
9- دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون مرزی موسسات اعتباری در 4 ماده و 1 تبصره
10- آیین نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک ها مصوب شورای پول و اعتبار مورخ 25/3/1389 در 12 ماده و 11 تبصره
در این رابطه، ذکر نکات ذیل ضروری است:
الف- با عنایت به اینکه دستورالعمل موضوع بند 1 ، صرفا ناظر بر نحوه شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری می باشد، لازم است این موسسات در شناسایی مشتریان خارجی همچنان برابر ضوابط مذکور در بخشنامه شماره 3118/ه مورخ 30/6/1387 و شماره 55556 مورخ 16/9/1387 این بانک عمل نمایند. بدیهی است پس از تصویب دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری در شورای عالی مبارزه با پولشویی، مقررات جدید مبنای عمل قرار خواهد گرفت.
ب- ادارات مبارزه با پولشویی موسسات اعتباری وظیفه دارند تا تکالیف مقرر در دستورالعمل های مبارزه با پولشویی را به اجرا درآورند و بر حسن اجرای آن در واحدهای ذی ربط نظارت کنند.
پ- بازرسان اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در قالب بررسی های موردی و ادواری، بر حسن اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در یکایک موسسات اعتباری نظارت نموده، گزارش پیشرفت هر یک از موسسات مذکور را به مراجع ذی ربط ارائه می نمایند.
ت- نظام کنترل داخلی، از مهمترین ارکان مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری است. از این رو، شایسته است تا موسسات اعتباری، در تقویت نظام مزبور اهتمام جدی بورزند.
ث- مستند سازی موثر مدارک و اسناد و به خصوص تمامی تراکنش های مالی به گونه ای که امکان رد یابی وجوه و بازسازی تراکنش های مذکور در هر زمان ممکن باشد، از دیگر وظایف خطیری است که اجرای دقیق آن می تواند به موسسه اعتباری در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یاری رساند.
ج- موسسه اعتباری باید در تمامی فرم های مربوط به ارائه خدمات به مشتریان، محل لازم برای درج نام و نام خانوادگی، نام شخص حقوقی (حسب مورد)، نام پدر، شماره ملی/ شناسه ملی/ شماره اختصاصی اشخاص خارجی (حسب مورد) و کدپستی را تعبیه نماید.
چ- بدون تردید، آموزش کارکنان نقش موثری در توسعه ادبیات مبارزه با پولشویی و اجرای هر چه موثرتر و سریع تر دستورالعمل های مربوط در موسسات اعتباری دارد. از این رو، لازم است برای آموزش کارکنان، اهتمام لازم به عمل آمده و طی دوره های آموزشی در زمینه مبارزه با پولشویی در سوابق آموزشی کارکنان ثبت و نگهداری شود. در این زمینه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سمینارها و دوره های آموزشی متنوعی را برنامه ریزی کرده است که جزئیات آن به تدریج به شبکه بانکی کشور اعلام خواهد شد.
با امید به آنکه اجرای موثر دستورالعمل های پیوست، بازتاب دیگری از عزم و اراده نظام بانکی کشور در مبارزه با پدیده شوم پولشویی در هر دو عرصه داخلی و بین المللی باشد، خواهشمند است دستور فرمایند مجموعه پیوست به قید تسریع در اختیار تمامی واحدهای ذی ربط قرار گیرد.

   + مهدی زاده - ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠

ابلاغ آئین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی توسط رئیس‌جمهور

ابلاغ آئین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی توسط رئیس‌جمهور

دکتر محمدرضا مخبردزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از ابلاغ آئین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری توسط جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.

وی افزود: این آئین‌نامه در 18ماده و 33تبصره درجلسه 684 شورای عالی انقلاب فرهنگی درتاریخ 10/12/1389به تصویب رسیده و از تاریخ 1/1/1390 برای کلیه دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی وابسته به وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی لازم‌الاجرا می‌باشد.

مخبردزفولی در ادامه گفت: آئین‌نامه مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری، جایگزین آئین‌نامه مصوب سال 1370شده که با گذشت 19سال از اجرا، تجدیدنظر در آن الزامی شده بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ضرورت داشت بر اساس اقتضائات روز و تحولات علمی و فناوری کشور این آئین‌نامه مورد بازنگری قرار گیرد که مطالعات و جلسات کارشناسی آن در شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها انجام شد و در نهایت شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را به تصویب نهایی رساند.

وی افزود: آئین‌نامه جدید مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری با همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط و با یک نگاه کلان و در چهارچوب سند چشم‌انداز 20ساله و نقشه جامع علمی کشور و جهت‌گیری به سمت دانش‌محوری، تصویب شده است.

منبع : سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی

   + مهدی زاده - ٧:٠۱ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٠

لغو تصویب‌نامه مستثنی شدن واحدهای استانی نهضت سوادآموزی از طرح تجمیع مدیریتها

لغو تصویب‌نامه موضوع مستثنی شدن واحدهای استانی نهضت سوادآموزی از طرح تجمیع مدیریتهای استانی وزارت آموزش و پرورش

 شماره 11897/ت46489هـ                                             23/1/1390    
وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
       هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/1/1390 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصـد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
       1ـ تصویب‌نامه شماره 38814/ت40003هـ مورخ 13/3/1387 لغو می‌شود.
       2ـ واحدهای استانی نهضت سوادآموزی در اداره کل آموزش و پرورش استان ادغام و تحت مدیریت مدیر کل آموزش و پرورش اداره می‌شوند.


معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی                                               

 

   + مهدی زاده - ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٠

نامه رهبر معظم انقلاب به وزیر اطلاعات

 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه‌ای خطاب به وزیر اطلاعات فرمودند: «از شما میخواهم بیش از پیش در انجام مأموریتهای مهم داخلی و خارجی وزارت اطلاعات اهتمام به خرج دهید.»
 
 متن کامل، به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
حجة‌الاسلام جناب آقای مصلحی دام توفیقه
وزیر محترم اطلاعات
استحکام و انسجام و روزآمد بودن دستگاه اطلاعاتی کشور یکی از پایه های مهم اقتدار نظام اسلامی است، لذا از شما میخواهم بیش از پیش در انجام مأموریتهای مهم داخلی و خارجی وزارت اطلاعات اهتمام به خرج داده و با سرمایه‌ی عظیمی که آن وزارتخانه از نیروی انسانی توانمند و انقلابی و متدین و فن آوریهای روز برخوردار است و با حمایت دولت خدمتگزار و همکاری سایر نهادهای اطلاعاتی اجازه ندهید کوچکترین فترت و سستی در انجام وظایف قانونی آن دستگاه مهم پیش آید. برای شما و معاونان و مدیران محترم و همه‌ی فرزندان عزیز و انقلابی ام در وزارت اطلاعات دعا میکنم. موفق و مؤید باشید.

                                                                 سیدعلی خامنه‌ای
                                                                  30/فروردین/1390

   + مهدی زاده - ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٠