سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

شاخص های تعیین مشاغل حاکمیتی ابلاغ شد

با تصویب دولت؛

شاخص های تعیین مشاغل حاکمیتی ابلاغ شد

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور شاخص های تعیین مشاغل حاکمیتی را مشخص کرد.

دولت شاخص های تعیین مشاغل حاکمیتی را مشخص کرد که بر اساس آن پستهای سازمانی (شغل) دستگاههای اجرایی که در مجموعه تشکیلات تفصیلی به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور رسیده‌اند، مبنای تعیین مشاغل حاکمیتی خواهندبود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور شاخص های تعیین مشاغل حاکمیتی را مشخص کرد.
بر اساس این مصوبه، نوع وظایف واحد سازمانی در تطبیق با امور حاکمیتی ،محل جغرافیایی استقرار پست سازمانی ،حساسیت شغل (پست)،عدم امکان انجام وظایف پست سازمانی توسط بخش غیردولتی،پستهای سازمانی واحدهای سازمانی مستقر در ستاد مرکزی و ستادهای استانی وزارتخانه‌ها سازمانهای مستقل تحت نظر رئیس‌جمهور و مؤسسات دولتی و استانداریها که عهده‌دار وظایف سیاستگذاری، هدایت و نظارت هستند، به عنوان مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شوند.
بر اساس مصوبه دولت، پستهای خدماتی و پستهای (مشاغل) مربوط به امور خدماتی و پشتیبانی از قبیل حمل و نقل، تعمیر و نگهداری، خدمات رایانه‌ای، امور چاپ و تکثیر، امور آشپزخانه و رستوران، نگهبانی، باغبانی، نامه‌رسانی، ماشین‌نویسی و امور تأسیساتی، شغل حاکمیتی محسوب نمی‌شوند.
بر این اساس ، سایر پستهای واحدهای سازمانی معاونت پشتیبانی یا اداری و مالی و عناوین مشابه در ستاد مرکزی و ستاد استانی دستگاه اجرایی، شغل حاکمیتی محسوب می‌شوند.
بر اساس این مصوبه، پستهای سازمانی (مشاغل) منشی، رئیس دفتر، مسئول دفتر، متصدی امور دفتری و بایگانی و ماشین‌نویس در حوزه دفاتر وزیران و معاونان رئیس‌جمهور، استانداران، معاونان وزرا و همطراز آنها، شغل حاکمیتی محسوب می‌شوند.
بر این اساس ،دستگاههای اجرایی در موارد استثنایی که پستها و مشاغل موضوع این بند را به دلایل امنیتی یا ضرورتهای اجتناب‌ناپذیر، حاکمیتی تشخیص می‌دهند، پیشنهاد خود را با ذکر دلایل توجیهی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ارایه کنند تا نسبت به اینگونه پستها و شاغلان آنها تصمیم‌گیری شود.
بر این اساس ، درباره پستهای سازمانی واحدهای سازمانی در سایر واحدهای تقسیمات کشوری (شهرستان، بخش و دهستان) به این ترتیب عمل خواهدش که چنانچه واحد سازمانی مستقر در واحدهای تقسیمات کشوری براساس شاخصهای مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور عهده‌دار وظایفی باشد که به عنوان حاکمیتی شناخته شود (نظیر صدور مجوز، تأیید صلاحیت و نظارت)، پستهای مربوط به عنوان مشاغل حاکمیتی شناخته شوند.
همچنین چنانچه واحد سازمانی مستقر در واحدهای تقسیمات کشوری از نوع واحد عملیاتی نظیر پارک ملی، مجتمع بهزیستی، مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای، واحد ثبتی و بیمارستان باشد، تمامی پستهای (مشاغل) آن واحد به عنوان مشاغل تصدی محسوب می شوند، مگر در مواردی که مطابق بند (ل) ماده (8) قانون مدیریت خدمات کشوری با تأیید هیئت وزیران قابل‌ واگذاری به بخش غیردولتی شناخته نشوند که در این صورت پست‌های (مشاغل) مربوط به عنوان مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شوند.
بر این اساس ،از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، هرگونه درخواست صدور مجوز استخدام رسمی از سوی دستگاههای اجرایی منوط به تعیین مشاغل حاکمیتی آن دستگاه می‌باشد.
بر اساس این مصوبه، دستگاههای اجرایی موظفند براساس این تصویب‌نامه، امور و مشاغل حاکمیتی و تصدی‌گری خود را احصا و به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اعلام کنند.
این تصـویب‌نامه پس از تأییـد رئیس جمهور از سوی محمدرضا رحیمی،معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

   + مهدی زاده - ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ ; جمعه ۳٠ مهر ۱۳۸٩

مزایای جدید دولت برای کارکنان مناطق محروم

معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهورابلاغ کرد؛

مزایای جدید دولت برای کارکنان مناطق محروم

براساس این مصوبه که به تایید رئیس جمهور نیز رسیده است کارمندان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته از فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته با توجه به ضریب محرومیت محل خدمت، بر مبنای حقوق ثابت و براساس بهره‌مند می‌ شوند.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده های مناطق کمتر توسعه یافته و با بدی آب و هوا را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در اجرای بند(الف) ماده 68 قانون خدمات کشوری و به استناد به اختیار حاصل از جزء(ب) بند 11 ماده واحده قانون برنامه بودجه سال 1388 کل کشور، دستور العمل نحوه پرداخت فوق العاده های مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا را تصویب کرد.

فوق العاده کارکنان مناطق کمتر توسعه یافته

براساس این مصوبه که به تایید رئیس جمهور نیز رسیده است کارمندان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته از فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته با توجه به ضریب محرومیت محل خدمت، بر مبنای حقوق ثابت و براساس بهره‌مند می‌ شوند.
بر این اساس کارمندان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته با مشاغل تخصصی و با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر با ضریب محرومیت پنج 13درصد، ضریب محرومیت شش 16درصد، ضریب محرومیت هفت 19درصد، ضریب محرومیت هشت 22درصد وضریب محرومیت 9 25درصد فوق العاده دریافت می کنند.
همچنین بر این اساس کارمندان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته با سایر مشاغل و با هر مدرک تحصیلی با ضریب محرومیت پنج 12درصد، ضریب محرومیت شش 14درصد، ضریب محرومیت هفت 16درصد، ضریب محرومیت هشت 18درصد وضریب محرومیت 9 20 درصد فوق العاده دریافت می کنند.

فوق العاده کارکنان مناطق با بدی آب و هوا

براساس این مصوبه کارمندان شاغل در مناطق بد آب و هوا از فوق‌العاده بدی آب و هوا با توجه به درجه بدی آب و هوای محل خدمت، بر مبنای حقوق ثابت و بهره‌مند می شوند.
بر این اساس کارمندان شاغل در مناطق بد آّب وهوا با مشاغل تخصصی و با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر با درجه بدی آب و هوای یک 13 درصد، درجه دو 17 درصد، درجه سه 21 درصد و درجه چهار 25 درصد فوق العاده دریافت می کنند.
همچنین کارمندان شاغل در مناطق بد آّب وهوا با سایر مشاغل و با هرمدرک تحصیلی با درجه بدی آب و هوای یک 11 درصد، درجه دو 14درصد، درجه سه 17درصد و درجه چهار 20 درصد فوق العاده دریافت می کنند.
براساس این مصوبه تا تعریف و تعیین مشاغل تخصصی از سوی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، تعریف پیش بینی شده در طرح ارزیابی و تخصیص مشاغل تخصصی و تحقیقی ملاک عمل برای تشخیص مشاغل تخصصی خواهد بود.
همچنین فوق‌العاده های مذکور صرفاً به کارمندانی که به موجب حکم کارگزینی صادره در فهرست مناطق مورد اشاره اشتغال داشته باشند، تعلق می‌گیرد.
براین اساس ، ارقام ناشی از اعمال درصدهای تعیین شده در این دستورالعمل جایگزین فوق‌العاده بدی آب و هوا موضوع بند (6) و مبالغ موضوع بند (7) فصل یکم جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شود و به میزانی که از فوق‌العاده‌های مذکور در مابه التفاوت کارمندان ذی‌نفع منظور شده است ، از ارقام یاد شده کسر می‌ شود.
مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 30/6/1372 مجلس شورای اسلامی که از حقوق و مزایای حالت اشتغال بهره‌مند می‌باشند در صورتی که محل جغرافیایی پست سازمانی آنها در مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا موضوع تصویب نامه‌های مندرج در بندهای (1) و (2) این دستورالعمل باشد حسب مورد براساس احکام این دستورالعمل از مزایای مربوط برخوردار خواهند شد.

   + مهدی زاده - ٦:٤۱ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٩

الزام دستگاه هاى اجرایى برای تعامل موثر و بهره گیرى ازکمک هاى داوطلبانه بسیج

معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای تاکید کرد؛

الزام دستگاه هاى اجرایى برای تعامل موثر و بهره گیرى ازکمک هاى داوطلبانه بسیج

دستگاه های اجرایی موظف خواهند بود ظرفیت مشارکت‌جویی و مشارکت‌پذیری خود را در ارتباط با نیروی مقاومت بسیج و بسیج ادارات افزایش داده، فضایی مناسب برای تعامل مؤثر با کارکنان بسیجی در پیشبرد نهضت خدمت‌رسانی دولت فراهم آورند

معاون اول رئیس جمهور طی بخشنامه ای همه دستگاه های اجرایی را مکلف به بهره گیری از کمک های داوطلبانه نیروی مقاومت بسیج کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جهادگران بسیج سازندگی مورخ 31/6/89 و به منظور توسعه و بسط فرهنگ بسیجی و ترویج پیام ایثار و جهاد در فرهنگ سازمانی دستگاه های اجرایی، ذیل باورهای ولایت‌پذیری، عدالت‌گستری، مهرورزی و خدمت بی‌منت به مردم، معاون اول رئیس جمهور طی بخشنامه ای همه دستگاه‌های تابعه را مکلف به بهره‌گیری از کمک های داوطلبانه نیروی مقاومت بسیج و حمایت مضاعف از آن به منظور تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه به ویژه گسترش معرفت و بصیرت دینی، رویارویی با جنگ نرم دشمنان انقلاب اسلامی، مقابله با بی‌سوادی، ارتقای بهداشت عمومی، توسعه منابع طبیعی و اجرای طرح های عمرانی کرد.
بر اساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور، دستگاه های اجرایی موظف خواهند بود ظرفیت مشارکت‌جویی و مشارکت‌پذیری خود را در ارتباط با نیروی مقاومت بسیج و بسیج ادارات افزایش داده، فضایی مناسب برای تعامل مؤثر با کارکنان بسیجی در پیشبرد نهضت خدمت‌رسانی دولت فراهم آورند.
همچنین محمدرضا رحیمی در این بخشنامه تاکید کرده است؛ دستگاه‌های دولتی و واحدهای تابعه باید با اتکا به ظرفیت عظیم کارکنان بسیجی دولت، فرهنگ استفاده بهینه از منابع، افزایش بهره‌وری و صیانت از بیت‌المال را در سراسر کشور محقق کنند.
این بخشنامه از سوی معاون اول رئیس جمهور به همه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر کشور ابلاغ شده است

   + مهدی زاده - ٤:٤٥ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٩

برادر عزیز و ارزشمند بسیجی جناب آقای دکتر اکبرشیرزاد

 در تقدم ملاکها هیچ ارزش و ملاکی مهمتر از تقوی و جهاد در راه خدا نیست.

                                                                                           امام خمینی (ره)

 برادر عزیز و ارزشمند بسیجی جناب آقای دکتر اکبرشیرزاد

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی به عنوان معاون آموزشی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان  را درسال همت مضاعف و کار مضاعف تبریک عرض نموده ، توفیق روز افزون و خدمتگزاری برای نظام مقدس جمهوری اسلامی از خداوند متعال مسئلت می نمایم .

                                              ارادتمند: میرمحمدمهدی زاده

 

   + مهدی زاده - ٧:٢٧ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٩

فزایش ضریب فوق‌العاده ویژه اعضای هیئت علمی از ابتدای سال 1389

جدول افزایش حقوق اعضای هیئت علمی در سال تحصیلی جدید
افزایش ضریب فوق‌العاده ویژه اعضای هیئت علمی از ابتدای سال 1389 که طی نشست فوق العاده مرکز هیئت‌های امنای وزارت علوم به تصویب رسیده منجر به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی از 5/3 تا سقف 7 میلیون ریال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز هیئت های امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزایش ضریب فوق العاده ویژه اعضای هیئت علمی با مرتبه مربی آموزشیار و مربی را به ترتیب به میزان 9/2 و 5/2 تصویب کرد که بر این اساس حداکثر سقف ریالی قابل پرداخت ناشی از اعمال این افزایش ضریب برای این اعضای هیئت علمی تا 5/3 میلیون ریال می شود. 

افزایش ضریب فوق العاده ویژه برای استادیاران، دانشیاران و استادان نیز به ترتیب 5/6، 5/2 و 4/8 تصویب شده که حداکثر سقف ریالی قابل پرداخت ناشی از اعمال این افزایش ضریب به ترتیب تا 5 میلیون ریال، تا 6 میلیون ریال و تا 7 میلیون ریال می شود. 

افزایش ضریب فوق‌العاده ویژه اعضای هیئت علمی از ابتدای سال 1389 بر اساس جدولی که در ذیل می آید به تصویب رسیده است.

 مرتبه علمی

ضریب فوق‌العاده ویژه قبل

افزایش ضریب 
فوق العاده ویژه

ضریب
فوق العاده ویژه جدید

حداکثر سقف ریالی قابل پرداخت ناشی از اعمال افزایش ضریب مندرج در ستو ن 2 

مربی آموزشیار

6/3

تا 9/2

تا 5/6

تا 5/3 میلیون ریال

مربی

4

تا 5/2

تا 5/6

تا 5/3 میلیون ریال

استادیار

6/5

تا 4/3

تا 9

تا 5 میلیون ریال

دانشیار

2/5

تا 3/3

تا 5/8

تا 6 میلیون ریال

استاد

8/4

تا 9/2

تا 7/7

تا 7 میلیون ریال

 
بر اساس مصوبه مرکز هیئت های امناء وزارت علوم میزان افزایش ضریب فوق العاده ویژه (ستون 2) به نحوی تعیین می شود تا سقف ریالی قابل پرداخت یاد شده در ستون 4 رعایت شود.
 

منبع: خبرگزاری مهر   06/07/1389

   + مهدی زاده - ۱۱:۱٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٩

آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

آیین نامه  استفاده از  فرصتهای مطالعاتی برای  اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی  باتایید وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم براساس این آیین نامه که در 9ماده توسط دکتر مهدی نژادنوری معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم ابلاغ شده است فرصت مطالعاتی خارج از کشور به عضو هیات علمی منتخب برای تحقیق و مطالعه در مورد یک موضوع خاص که امکان انجام آن در داخل کشور نمی باشد ویا انجام کار مشترک با صاحب نظران و اساتید شاغل در خارج از کشور ضروری باشد براساس کسب امتیازات و اخذ پذیرش از یک دانشگاه یا مرکز معتبر علمی و پژوهشی  داده می شود.
همچنین در این آیین نامه انجام فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور به مدت دوماه  و در زمان تعطیلات تابستانی با همکاری موسسه مورد تایید وزارت علوم در خارج از کشور پیش بینی شده و امکان استفاده از فرصت مطالعاتی داخل کشور برای تقویت توانمندیهای پژوهشی و یا انجام مطالعه و تحقیق در یک موضوع خاص با موافقت موسسه میزبان امکان پذیر است .
براساس این آیین نامه ،اعضای هیات علمی برای استفاده از فرصت های مطالعاتی خارج یا داخل کشور باید دارای مرتبه علمی استادیار و بالاتر باشند یا مربی برجسته محسوب شوند وحداقل امتیازات لازم تعین شده توسط دانشگاه یا موسسه محل خدمت را برای انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی کسب کنند همچنین یک طرح و برنامه مطالعاتی مشخص با تایید دانشگاه محل خدمت و پذیرش  دانشگاه یا موسسه داخل یا خارج از کشور را برای انجام فرصت مطالعاتی داشته باشند که با موافقت رئیس دانشگاه یا موسسه محل خدمت صورت می گیرد .
همچنین اعضای هیات علمی برای استفاده از فرصت های مطالعاتی خارج از کشور باید دارای وضعیت استخدامی رسمی قطعی باشند و 5سال سابقه خدمت تمام وقت در دانشگاه یا موسسه آموزش عالی و پژوهشی داشته باشند و برای انجام فرصت مطالعاتی کوتاه مدت دو ماهه خارج از کشور نیز کشور باید دارای وضعیت استخدامی رسمی یا پیمانی باشند و 3سال سابقه خدمت داشته باشند.
براساس این آیین نامه برای استفاده از فرصت مطالعاتی داخل کشور دارا بودن وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی و چهار سال سابقه خدمت ضروری است.
همچنین آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی برای اعضای هیات علمی مدت استفاده از این فرصت را در داخل و خارج کشور حداکثر یک یا دو نیمسال تعیین کرده و چنانچه در دوره انجام فرصت مطالعاتی  نیاز به انجام طرح پژوهشی باشد طرح می بایست در اولویت های علم و فناوری کشور بوده و خروجی آن هم مشخص باشد
براساس ماده 6این آیین نامه کشورهایی برای اعزام اعضای هیات علمی به فرصت مطالعاتی در اولویت هستند که وزارت علوم با آنها تفاهم نامه همکاری داشته و در حال تبادل استاد و دانشجو باشند.همچنین چاپ حداقل یک مقاله در نشریات معتبر با نمایه استنادی  بین المللی  پس از انجام  فرصت مطالعاتی خارج از کشور و  حداقل یک مقاله در نشریات معتبر علمی  پژوهشی پس از انجام فرصت مطالعاتی  داخل کشور الزامی است.
گفتنی است :  توسعه و گسترش تجارب علمی اعضای هیات علمی و آشنایی با دستاوردهای علمی و فنی جدید ،  کمک به رفع مشکلات علمی و تخصصی کشور با انتقال تجربیات ،استفاده از امکانات علمی ، تجهیزاتی و آزمایشگاهی برتر داخل یا خارج از کشور ، انجام کارهای تحقیقاتی مشترک با دانشمندان و پژوهشگران سراسر مراکز علمی برجسته ، کمک به توسعه و تقویت همکاریهای علمی منطقه ای و بین المللی و به روز شدن دانش تخصصی اعضای هیات علمی از اهداف  اعزام اعضای هیات علمی به فرصت مطالعاتی داخل یا خارج از کشور است. 

   + مهدی زاده - ٩:٠۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٩

برادر عزیز و ارزشمند بسیجی جناب آقای دکتر احمد فرشبافیان

در تقدم ملاکها هیچ ارزش و ملاکی مهمتر از تقوی و جهاد در راه خدا نیست.

                                                                                     امام خمینی (ره)

 برادر عزیز و ارزشمند بسیجی جناب آقای دکتر احمد فرشبافیان 

 انتصاب به جا و شایسته جنابعالی به عنوان سرپرست جهادجهاددانشگاهی واحد آذربایجانشرقی که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگی‌ های بر جسته آن برادر عزیزو مجاهد دیرین عرصه‌های هشت سال دفاع مقدس،در صحنه‌های خدمت صادقانه به  نظام و میهن اسلامی تبریک عرض نموده ، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

                                       ارادتمند : میرمحمد مهدی زاده

 

   + مهدی زاده - ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٩

سرپرست جهاددانشگاهی واحد آذربایجان‌شرقی منصوب شد

سرپرست جهاددانشگاهی با صدور حکمی سرپرست جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان شرقی را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه آذربایجان شرقی، دکتر محمد حسین یادگاری طی حکمی دکتراحمد فرشبافیان را به عنوان سرپرست جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان شرقی منصوب کرد.

دراین حکم آمده است: با عنایت به تعهد، شایستگی و سابقه ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت سرپرست جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان شرقی منصوب می شوید، انتظار دارد تمام مساعی خویش را در راستای حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی، پیشبرد منویات داهیانه مقام معظم رهبری توسعه و ارتقا بیش از پیش فعالیت های آن واحد بکار بندید.

فرشبافیان متولد سال 1339 در تبریز دارای مدرک دکترای ادبیات فارسی می باشد و پیشتر مسئولیت هایی از قبیل رییس سازمان بسیج اساتید آذربایجان شرقی به مدت هشت سال، معاونت دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان، مدیر امور فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و همچنین رییس مرکز تحقیقات علوم اسلامی و انسانی سه علامه را بر عهده داشته است.

 

 

 

   + مهدی زاده - ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٦ مهر ۱۳۸٩