سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

حق بیمه خدمات درمانی خانوارهای کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری تعیین شد

با تصویب هیئت وزیران؛

حق بیمه خدمات درمانی خانوارهای کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری تعیین شد

حق بیمه پایه درمان به ازای هر خانوار برای شاغلان، هفت درصد از حقوق ماهیانه مشمول کسور بازشستگی و برای بازنشستگان، وظیفه بگیران ، هفت درصد حقوق مندرج در حکم یا فیش حقوقی بدون احتساب حق عائله‌مندی، حق اولاد و حق نگهداری تعیین شده و دو هفتم از حق بیمه یاد شده بعنوان سهم مشارکت خانوار از حقوق افراد مشمول کسر می‌شود

 

هیات وزیران، میزان حق بیمه خدمات درمانی خانوارهای کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری را تعیین کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی حق بیمه خدمات درمانی خانوارهای کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری را تعیین کرد.
بر اساس این مصوبه ، حق بیمه پایه درمان به ازای هر خانوار برای شاغلان، هفت درصد از حقوق ماهیانه مشمول کسور بازشستگی و برای بازنشستگان، وظیفه بگیران ، هفت درصد حقوق مندرج در حکم یا فیش حقوقی بدون احتساب حق عائله‌مندی، حق اولاد و حق نگهداری تعیین شده است و دو هفتم از حق بیمه یاد شده به عنوان سهم مشارکت خانوار از حقوق افراد مشمول کسر می‌شود.
بر این اساس ، در صورتیکه زوجین هر دو مشترک یک صندوق باشند، حق بیمه درمان از حقوق سرپرست مرد کسر می‌شود و افراد تبعی درجه یک مطابق ضوابط جاری هر سازمان، مشمول حق بیمه مذکور قرار می‌گیرند و همچنین شمول افراد تبعی درجه یک برای فرزندان ذکور تا پایان سن بیست و دو سالگی و برای فرزندان اناث تا زمان ازدواج می‌باشد.
بر اساس این مصوبه، افراد تبعی درجه دو و سه هر صندوق ( فرزندان چهارم به بعد، پدر و مادر، خواهر و بردار، عروس و داماد) با پرداخت صد درصد حق سرانه بیمه درمان مصوب سالانه برای هر نفر، تحت پوشش بیمه پایه قرار می‌گیرند و کارکنان وظیفه با پرداخت یک پنجم حق سرانه بیمه درمان مصوب سالانه برای هر نفر تحت پوشش بیمه پایه قرار خواهند گرفت.
بر این اساس ، منابع حاصل از اجرای این مصوبه ، مازاد بر سرانه حق بیمه مصوب سال 1388، صرفاً بابت افزایش سطح کمی و کیفی خدمات تشخیصی و درمانی قابل ارائه به خانوارهای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری قابل مصرف است و مصادیق آن حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور اعلام خواهد شد
بر اساس این مصوبه، مفاد این تصویب نامه از ابتدای سال 1388 لازم الاجرا است .
این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به دستگاههای ذی ربط ابلاغ شده است.

 

   + مهدی زاده - ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۸

آیین نامه اجرائی قانون مبارزه باپولشویی ابلاغ شد

* موسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع اقدام کرده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت کنند

 

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به تصویب وزیران عضو کارگروه تصویب‌ آیین‌نامه‌های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی رسیده ، ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، بر اساس این آیین نامه ، موسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت و پرداخت، صدور ضمانت نامه،‌خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امصای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع اقدام کرده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت کنند.
بر این اساس ، تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پولشویی هستند که این شناسایی باید به ترتیب شناسایی اولیه شخص حقیقی ،شناسایی اولیه شخص حقوقی ،شناسایی اولیه در موارد غیر بانکی و شناسایی کامل اشخاص باشد.
بر اساس این آیین نامه، شناسایی اولیه شخص حقیقی براساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت می‌پذیرد و در خصوص اتباع خارجی، گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و یابرگ آمایش اتباع خارجی معتبر، مدارک شناسایی محسوب می‌ شود
همچنین شناسایی اولیه شخص حقوقی براساس شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه (مذکور در آیین نامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی) صورت می‌گیرد و در خصوص شخص حقوقی خارجی، شناسایی با اخد مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع خارجی ماخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهد گرفت.
بر این اساس ، متصدیان شناسایی اولیه ارباب رجوع موظفند در مواردی که نسبت به اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظامها و پایگاههای اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی‌ربط قانونی مطلف نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام نمایند. به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می شود و تمامی اشخاصی که عهده دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در کشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسایی ارباب رجوع می‌باشند.
بر اساس این آیین نامه، تمامی اشخاص که در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند، موظفند در مواردی که ارزش امانات و محموله‌های پستی از سوی ارباب رجوع بیش از سقف مقرر اعلام می‌گردد، نسبت به شناسایی ارباب رجوع اقدام کنند و تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده از پولشویان قرار دارند، موظفند در تمامی معاملات بیش از سقف مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت کنند و این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند.
بر این اساس، در راستای شناسایی کامل اشخاص حقوقی باید نسبت به اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت مورد انتظار، اخذ اطلاعات در خصوص اساساسنامه، شرکت‌نامه، سهامداران عمده، نوع فعالیت، تامین کنندگان منابع مالی شخص حقوقی، موسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه ،آنان و اخذ اطلاعات مربوط به رتبه بندی شرکت از مراجع ذی‌ربط اقدام کنند.
بر این اساس ، ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسای کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی یا بی‌نام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است و اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیرمالی باید ضمن دریافت مدارک تعهدات لارم درخصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با مدارک مذکور تعهدات لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ نمایند. در صورت خودداری مشاغل غیرمالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری کنند.
بر اساس این آیین نامه، اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان مؤسسات مالی، در مورد مؤسساتی که به تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت می‌شود، نمی‌باشند و اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند و اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می‌گردد، اقدام کنند.
بر این اساس ، اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمایند که اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین‌نامه مشخص شده است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت کنند و اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند.
بر این اساس، خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس ، تنها در سیستم بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیر مجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374- مجمع تشخیص مصلحت نظام است .
همچنین بانک مرکزی موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز را در پایان هر روز بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد ثبت نموده و امکان دسترسی و جستجوی واحد‌های اطلاعات مالی را در آن فراهم کند و تمامی اشخاص مشمول به ویژه بانک‌ها و صرافی‌ها موظف به ارسال اطلاعات ماده 28 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرن می باشند عدم ارسال اطلاعات ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خرد کردن معاملات به مبالغ کمتر از از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد .
بر این اساس ، تمامی اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی ( اعم از فعال و یا غیر فعال ) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روش‌های قانونی ،‌حداقل بهمدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند هیئت تسویه اشخاص حقوقی مشمول در صورت انحلال نیز موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند .
بر اساس این آیین نامه، تمامی اشخاص مشمول موظفند با همکاری دبیرخانه ترتیبات لازم جهت برقراری دوره‌های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیر مجموعه‌خود را فرهم نمایند. این دوره‌ها باید در حهت آشنایی با قانون ، آیین نامه و دستور العمل های مربوط نحوه عملکرد پولشویان و به ویژ آخرین شگرد‌های پولشویان در ساتفاده زا خدمات اشخاص مشمول و چجگونگی محو منشا مجرمانه وجوه باشد . طی نمودن دوره‌های یاد شده برای ادامه خدمت کارمندان اشخاص مشمول در مشاغل ذی ربط الزامی است و سوابق دوره‌های مذکور باید در پرونده‌پرسنلی درج شود.
همچنین کار گروه مسئول مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگی دبیرخانه نسبت به توجیه و آموزش عمومی و اطلاع رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب رجوع در این باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال کنند.
معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است به پیشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازمانی و شرح وظایف دبیرخانه و سایر واحد‌های مورد نیاز را با ملاحظه تامین نیروی انسانی مجرب جهت اجرای کامل قانون و افزایش حداقل در تشکیلات اداری ابلاغ نماید و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به تامین نیرو‌های متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری داشته باشند.
تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به تهیه پیش نویس دستور العمل های لازم برای اجرای قانون و این آیین نامه و به ویژه دستور العمل تشخیص عملیات و معاملات مشکوک اقدام و به دبیرخانه ارسال نمایند. دستور العمل های مذکور و تغییرات احتمالی آنها در آینده پس از تصویب در شورا باید ظرف سه ماه به تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزش‌های لازم به آنها داده شود .
تمامی اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوز‌های قبلی برای مشاغل غیر مالی در بخش‌های مختلف از متقاضیان تعهدات لازم را برای اجرای قانون و آیین نامه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اخذ و در پرونده آنها باینگانی نمایند درج انی تعهد در مواردی که شورا اعلام می کند می تواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی شود.
در صورت ضرورت شورا ضوابط و دستور العمل های لازم برای حسن اجرای این آیین نامه را تصویب و از طریق دبیرخانه به مبادی مراجع و اشخاص و صنوف ذی ربط ابلاغ خواهد نمود.
تمامی اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد در خواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن واحد تعیین کند جهت انجام وظایف محول شده تامین نمایند.
به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احزاز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان ،شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان ،چکهای برگشتی ،اظهارنامه مالیاتی مشتریان،محکومیتها و سفته‌های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی و اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان اقدام کنند.
این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به دستگاههای ذی ربط ابلاغ شده است.

   + مهدی زاده - ٩:٥٥ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٠ آذر ۱۳۸۸

هفته حسابدار مبارک باد

 

با سلام خدمت تمامی دوستان

از انجایی که انجمن حسابداران خبره و جامعه رسمی حسابداران ایران از اعضای فدراسیون بین المللی حسابدارن   ifac   میباشند  به منظور تجلیل از حسابداران و شناساندن حرفه حسابداری و نقش حسابداری در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی به عموم از 14 تا 21 آذر هر سال به عنوان هفته حسابدار معرفی و روز 15 اذر بعنوان روزحسابدار تعیین شده است ،اینجانب این هفته را به تمامی حسابداران،حسابرسان و کارکنان در این حوزه و همچنین دانشجویان و دانش پژوهان عزیز این رشته تبریک گفته و اروزی توفیق در تمام مراحل زندگی را از خداوندمنان و مالک روز حساب دارم .
                                                                   مهدی زاده - ١۵آذرماه ١٣٨٨

 

   + مهدی زاده - ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸۸

ضوابط مالی اصلاح شده ناظر بر تنظیم بودجه 1389

با اصلاح ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه 89 اعلام شد:
عیدی امسال کارمندان حداقل 300 هزار تومان

خبرگزاری فارس: با اصلاح ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال آینده کشور، عیدی امسال کارمندان و بازنشستگان دولتی به صورت علی الحساب 300 هزار تومان است و رقم قطعی پس از تصویب هیات دولت اعلام خواهد شد.


به گزارش خبرگزاری فارس، در ضوابط مالی حاکم بر بودجه سال آینده مندرج در بخشنامه بودجه سال 89 که پیشتر منتشر شده بود، رقم عیدی کارمندان دولت در آن قید نشده بود، که با افزودن این رقم ضوابط مالی اصلاح شده ناظر بر تنظیم بودجه 89 توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور منتشر گردید.
متن این ضوابط مالی به شرح زیر است:
1. استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگا ه های اجرایی صرفا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیش بینی در سقف اعتبارات اعلام شده مجاز است.

2. منظور نمودن اعتبار برای ایجاد هرگونه مهمان سرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، درمانی، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی ممنوع است . همچنین رعایت ماده ( 44 ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 بهمن 1380برای دستگاه های اجرایی الزامی است و این دستگاه ها موظفند حداقل پنجاه درصد ( 50 %) از امکانات ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه را به بخش خصوصی واگذار نمایند.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٩:٤٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۸

تشریح کلیات بودجه 89 از سوی معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهو

از سوی معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور؛

کلیات بودجه 89 تشریح شد

* تدوین بودجه 89 براساس جهت گیری کلی برنامه پنجم *در سال گذشته در لایحه بودجه 217 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی منظور شد، در حالی که 240 هزار میلیارد ریال درآمد محقق شد و حدود شش درصد رشد داشتیم

 

برای تدوین لایحه بودجه سال 1389 جهت‌گیری‌ها و راهبردهای اساسی نشات گرفته از اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز بیست ساله، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه پنجم توسعه است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از نشریه برنامه،معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تصریح کرد: برای تدوین بودجه اسناد اصلی راهنمای کارما در بخش‌نامه بوده و جهت‌گیری‌ها و راهبردهای اساسی به خوبی از این اسناد قابل استخراج و به کارگیری در تدوین بودجه سال 1389 است؛ به عبارت دیگر، با در اختیار داشتن این موارد به خوبی می‌توانیم تصویر روشنی برای تدوین بودجه سال 1389 داشته باشیم.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۸:٢۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۸

مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تبریز»

مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تبریز»

مصوب ششصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ 05/08/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی

تاریخ ابلاغ: 27/08/1388      شماره ابلاغ: 7058/88/دش

شرح:

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 651 مورخ 5/8/88، بنا به پیشنهاد مورخ 29/11/87 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده 3 آیین نامه مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (مصوب جلسه 249 مورخ 11/4/70) تصویب نمود:


«آقای دکتر سیدمحمدتقی علوی، به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس دانشگاه تبریز انتخاب می شود».

روزنامه رسمی پنج شنبه پنجم آذر١٣٨٨

   + مهدی زاده - ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ ; شنبه ٧ آذر ۱۳۸۸

اهم مصوبات سومین سفراستانی رئیس جمهوربه آذربایجانشرقی

    

 

اهم مصوبات سومین سفر استانی رییس‌جمهور وهیات‌دولت به آذربایجان ‌شرقی

هیئت وزیران در این جلسه، تصمیماتی را در راستای اعتلای فضای فرهنگی و همچنین پیشبرد پیشرفت و عدالت در استان و تحقق کامل مصوبات سفرهای قبلی در بخشهای مختلف مسکن و شهرسازی، صنعت، ‌آب و کشاورزی،‌اشتغال و سرمایه گذاری،‌راه و ترابری،‌انرژی ،‌ بهداشت و درمان و‌ آموزش عالی اتخاذ کرد

 

در سومین سفر استانی هیات دولت تصمیمات مهمی به ویژه در بخش های فرهنگی توسعه اقتصادی و عدالت ، راه و ترابری ، اشتغال و سرمایه گذاری ، صنعت و مسکن و شهرسازی اتخاذ شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از سایت ریاست جمهوری، معاون اول رییس جمهور با حضور در جمع خبرنگاران مهمترین مصوبات و دستاوردهای سومین دور سفر استانی رییس جمهور و دولت به آذربایجان شرقی را در بخش های مختلف تشریح کرد.
محمد رضا رحیمی صبح جمعه با حضور در محل استانداری محل و در جمع خبرنگاران پیگیری تمامی مصوبات سفرهای دور اول و دور دوم دولت به استان ها را هدف اصلی سومین دور از سفرهای استانی رییس جمهور برشمرد و اظهار داشت: در سومین سفر استانی هیات دولت تصمیمات مهمی به ویژه در بخش های فرهنگی توسعه اقتصادی و عدالت ، راه و ترابری ، اشتغال و سرمایه گذاری ، صنعت و مسکن و شهرسازی اتخاذ شده است.
معاون اول رییس جمهور تفاوت مهم دور سوم سفرهای استانی را رویکرد فرهنگی آن دانست و اظهار داشت: یکی دیگر از تفاوت های دور سوم سفرهای استانی، تشکیل گارگروههای تخصصی به ریاست معاون اول رییس جمهور می باشد.
رحیمی با بیان اینکه رییس جمهور ترجیح دادند در دور سوم سفرهای استانی به امور فرهنگی و هنری بپردازند، گفت: دیدارهای عمومی،دیدار با خانواده شهداء،جلسه هیأت دولت ،گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم استان ، جلسه با نخبگان و مدیران از برنامه های رییس جمهور محترم در دور سوم سفرها است.
وی همچنین اضافه کرد: حضور جدی و تمام عیار وزراء در شهرستانها و مناطق استان و پیگیری مصوبات سفرهای استانی دور دوم و سوم از دیگر اهداف دور سوم سفرهای استانی می باشد.
معاون اول رییس جمهور به تشریح مصوبات در بخش فرهنگی و توسعه اقتصادی در دور سوم سفر استانی دولت به آذربایجان شرقی پرداخت.
رحیمی ضمن تشکر از مردم سرافراز ،غیور و انقلاب استان آذربایجان شرقی بویژه جوانان که حماسه حضور در استقبال از رییس جمهور به نمایش گذاشتند ، اظهار داشت:از علما و روحانیون بویژه نماینده ولی فقیه در استان ، خانواده شهداء،نمایندگان محترم مردم در مجلس و همچنین رسانه ها به ویژه رسانه ملی تشکر و قدردانی می کنم.
معاون اول رییس جمهور در پایان خطاب به رسانه ها گفت: توجه دادن دولت در خصوص پیگیری و اجرای مصوبات هیأت دولت و ایجاد فضای شفاف و روشن اطلاع رسانی از وظایف اصلی رسانه هاست.
 
بنا بر این گزارش، در جلسه هیئت دولت که در تبریز برگزار شد؛ تصمیماتی را در راستای اعتلای فضای فرهنگی و همچنین پیشبرد پیشرفت و عدالت در استان آذربایجان شرقی و تحقق کامل مصوبات سفرهای دوره گذشته اتخاذ شد.
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388.8.28 که به ریاست رییس جمهور در تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی برگزار شد؛ تصمیماتی را در راستای اعتلای فضای فرهنگی و همچنین پیشبرد پیشرفت و عدالت در استان و تحقق کامل مصوبات سفرهای قبلی اتخاذ کرد.
اهم مصوبات دور سوم سفرهای استانی دکتر محمود احمدی نژاد و هیات دولت به آذربایجان شرقی به شرح ذیل است:

فرهنگی:
1. مطالعه و احداث مجموعه فرهنگی و هنری آذربایجان در تبریز در مساحت بیست هزار متر مربع
2. احداث 11 باب کتابخانه عمومی استاندارد در شهرهای استان
3. اختصاص بیست میلیارد ریال برای تکمیل و بازسازی زیر ساخت ها و شبکه های ارتباطی و مخابراتی صدا و سیما بر مبنای فناوری روزی ودیجیتال
4. اختصاص 13 میلیارد ریال در قالب بودجه سال 89 برای توسعه امور فرهنگی و هنری استان
5.مطالعه و احداث مجتمع فرهنگی دیجیتال در شهرستان تبریز
6. اختصاص 40 میلیارد ریال برای کمک به فعالیت های فرهنگی و هنری ،هیأت های مذهبی ، تشکل های
 
دینی و مراکز قرآنی
7. اختصاص 20 میلیارد ریال جهت مرمت بازار تبریز
8. بازسازی و مرمت 5 باب سینما در تبریز و مراغه
9. اختصاص 100 میلیارد ریال برای مرمت بنای تاریخی و ایجاد تأسیسات شهری بازار تبریز
10. احداث 7 باب مجتمع فرهنگی و هنری در شهرستان های استان
11. اختصاص اعتبار برای کمک به فعالیت های فرهنگی و هنری ،هیأت مذهبی ،تشکلهای دینی و مراکز قرآنی ،اماکن مذهبی ،بقاع متبرکه و توسعه مدارس علوم دینی
12. اختصاص اعتبار برای مرمت بنای تاریخی ،ایجاد تأسیسات شهری و مرمت بازار تبریز
13. اختصاص اعتبار جهت تکمیل پروژه مرمت مقبره دو کمال تبریز(مکتب نگارگری تبریز)
14. تجهیز و راه اندازی موزه صنایع دستی استان
15. تکمیل استادیوم فوتبال پیست دوچرخه سواری ،تکمیل استخر سرپوشیده قهرمانی ، احداث سالن های ورزشی ژیمناستیک ، سالن کشتی مسابقاتی ، سالن تنیس، سالن های تمرینی،زمین های روباز ورزشی ، سالن تیراندازی ، شهربازی و ایجاد دریاچه قایقرانی
16. تأمین اعتبار ملی جهت نگهداری و مدیریت مجموعه ورزشی یادگار امام برای سال 88
17. احداث و تجهیز موزه ومراکز فرهنگی دفاع مقدس درشهرتبریز
18. تعیین 20 منطقه نمونه گردشگری و اختصاص اعتبار جهت اجرای زیرساخت های گردشگری در آن

توسعه اقتصادی

مسکن و شهرسازی
1. احداث 15 هزار واحد مسکونی روستایی
2. اجرای طرحهای هادی روستایی و طرح های جامع شهری استان
3. اختصاص تسهیلات برای احداث 4 هزار واحد مسکونی مسکن مهر

بخش صنعت:
1. مطالعه و احداث کارخانه تولید هواپیماهای سبک بامشارکت بخش خصوصی
2. صدور مجوز و اعطای کمک مالی بلا عوض به منظور ایجاد 2 پایانه صادراتی و مطالعه و ایجاد شهرک صنعتی (پارک صنعت آذربایجان شرقی)
3. احداث کارخانه تولید خودرو مردمی در استان حداکثر تا پایان سال 89
4. تهیه و حمایت از طرح ساماندهی صنعت چرم

بخش آب و کشاورزی
1. اختصاص بودجه جهت اجرای عملیات آبخیزداری استان با اولویت حوزه آبریز دریاچه ارومیه
2. اختصاص بودجه جهت احداث و تکمیل شبکه های آبیاری ،آبیاری تحت فشار

بخش اشتغال و سرمایه گذاری
1. اختصاص حداقل 7500 میلیارد ریال تسهیلات برای طرح های مصوب و نیمه تمام بنگاههای زودبازده و سرمایه درگردش واحدهای تولیدی استان در سالهای 84 تا 87
2. اختصاص 400 میلیارد ریال وام قرض الحسنه برای طرح های خود اشتغالی کمیته امداد
3. اختصاص تسهیلات برای راه اندازی مجتمع های تولیدی (کشاورزی ،گلخانه ای ، مرغ داری و دامپروری)
4. اختصاص 1000 میلیارد ریال تسهیلات در قالب ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم برای طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی (غیر اقتصادی )استان

بخش راه و ترابری
1. اختصاص اعتبار برای اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز ،آسفالت راه های اصلی ، تکمیل بزرگراهها ، راههای اصلی و کنار گذرها و ارتقاء مشخصات فنی راههای فرعی
2. احداث سالن پرواز های بین المللی فرودگاه تبریز
3. بهره برداری از آزاد راه تبریز-زنجان و کنار گذر غربی تبریز تا پایان سال 89
4. بهره برداری از راه آهن میانه-تبریز تا پایان سال 91
5. احداث ایستگاه راه آهن بناب و توسعه ایستگاه تبریز
6. مطالعه احداث دو خط راه آهن ترانزیتی جدید
7. مطالعه امکان سنجی قطار سریع السیر برقی تبریز-تهران

بخش انرژی
1. مطالعه احداث 5 پست جدید برق در سطح استان
2. تکمیل مطالعات و احداث سد مخزنی ابریق (اهر)
3. اجرای طرح آبرسانی اضطراری غرب و شرق تبریز

بخش بهداشت و درمان
1. احداث چهار بیمارستان جدیدی در تبریز،عجب شیر و آذرشهر
2. اختصاص اعتبار برای تجهیز ،نوسازی و تکمیل طرح های آموزشی ،پژوهشی ،پزشکی و درمانی استان

بخش آموزش عالی
1. مطالعه احداث 7 دانشکده جدید وتکمیل 8 پروژه آموزشی نیمه تمام در سطح استان و پروژه های پیام نور

سایر موارد
1-صدور مجوز تأسیس مرکز تحقیقات فسیل شناسی در استان
2-تأمین اعتبار بازنگری و اجرای طرح جامع رفع آلودگی هوای شهر تبریز

 

   + مهدی زاده - ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۸