حسابدار


سال 1393((سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی ))

آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

متن آیین نامه

   + مهدی زاده - ٦:۱۱ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩۳

آیین نامه اجرائی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

آیین نامه اجرائی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

متن آیین نامه

   + مهدی زاده - ٥:٤٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩۳

آیین‌نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری

آیین‌نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مفقودالاثر،...

   + مهدی زاده - ٥:٤٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۳

دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۳

 شماره۲۷۲۸/۹۳/دش ۳۰/۲/۱۳۹۳
دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۳
(مصوب جلسه ۲۲ مورخ ۶/۲/۱۳۹۳ شورای توسعه فرهنگ قرآنی)
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی
پیوست مصوبه «دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۳» موضوع ردیف ۱۴ـ۵۵۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ که در جلسه ۲۲ مورخ ۶/۲/۱۳۹۳ شورای توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسیده است جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی دکتر محمدرضا مخبردزفولی

مقدمه
در اجرای ردیف ۱۴ـ ۵۵۰۰۰۰ ماده واحده قانون بودجه مربوط به اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۳ «دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۳» به شرح مواد ذیل تعیین می‌شود:
ماده۱ـ سیاست‌ها
۱. اهتمام همگانی به تحقق طرح ملی حفظ قرآن کریم برای اقشار مختلف جامعه
۲. تقویت زیرساخت‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و تبلیغی ترویجی قرآنی
۳. ارتقای سواد عمومی قرآنی آحاد جامعه مسلمان ایران
۴. ترویج تلاوت، تدبر و انس با قرآن کریم در جامعه
۵ . ارتقای کمی و کیفی منابع انسانی فعالیت‌های قرآنی
۶ . فرهنگ‌سازی قرآنی در میان اقشار اثرگذار
۷. پیشبرد طرح مصوب مقابله با اسلام ستیزی، اسلام هراسی و اهانت به مقدسات الهی در برنامه‌های بین‌المللی
۸ . توانمندسازی پایدار و مشارکت حداکثری نهادهای قرآنی مردمی کشور
۹. تمرکز اعتبارات بر اجرای برنامه‌های قرآنی ملی و بین‌المللی و پرهیز از تکثر برنامه‌ها
۱۰. ابتنای برنامه‌ها بر مطالعه، کارشناسی و تحقیق شایسته
ماده۲ـ هر یک از کمیسیون‌های تخصصی شورای توسعه فرهنگ قرآنی موظفند، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه، کلیات برنامه‌های ملی و بین‌المللی را در قالب کلان برنامه‌ها و برنامه‌های اجرایی پیشنهادی در حوزه تخصصی، همراه با تعیین درصد سهم هر دستگاه، به دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی اعلام کنند.
ماده۳ـ دستگاه‌ها موظفند حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ برنامه‌های مصوب نسبت به تدوین و ارائه برنامه‌های تفصیلی خود به دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی اقدام کنند.
ماده۴ـ تصویب کلیات برنامه‌های ملی و بین‌المللی اعلامی کمیسیون‌ها و سهم دستگاه‌ها در آن و تصویب برنامه‌های تفصیلی دستگاه‌ها و تعیین سهم اعتبار هر دستگاه و تأیید نهایی گزارش اجرای برنامه‌ها بر عهده کمیته تخصیص و نظارت بر اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی است که با ترکیب زیر در دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی تشکیل می‌شود:
۱. دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی (رئیس کمیته)
۲. دبیران کمیسیون‌های شورای توسعه فرهنگ قرآنی
۳. دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (به انتخاب شورا)
۴. دو نفر از اعضای شورای توسعه فرهنگ قرآنی (به انتخاب شورا)
۵ . دو نفر از مدیران ارشد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (به انتخاب دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی)
ماده۵ ـ دستگاه‌های دریافت‌کننده این اعتبار مجازند تا سقف ۲۰% اعتبار دستگاه، نسبت به جابجایی کمیت برنامه‌های مصوب اقدام نمایند.
ماده۶ ـ اعتبار ردیف ۱۴ـ۵۵۰۰۰۰ قانون بودجه۱۳۹۳، اعتبار هزینه‌نشده باقی‌مانده از ردیف۸۹ ـ ۵۵۰۰۰۰ قـانون بودجه سال ۱۳۹۰ و اعـتبار دریافت‌شـده از ردیف ۲۳ـ ۵۵۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ تماماً به حساب صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی واریز و به برنامه‌های مصوب کمیته ماده چهار در سال ۱۳۹۳ تخصیص می‌یابد.
تبصره ـ سهم مشخص شده دستگاه‌ها از اعتبارات سال ۱۳۹۲ براساس ماده دو دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۲ مصوب جلسه ۲۱ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ شورای توسعه فرهنگ قرآنی، در سرجمع اعتبارات برنامه‌های سال ۱۳۹۳ محفوظ می‌ماند.
ماده۷ـ هر یک از دستگاه‌ها موظفند جهت دریافت اعتبار خود حساب مستقلی را با عنوان «اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی» افتتاح و از طریق آن برای برنامه‌های ابلاغی مصوب هزینه کنند.
تبصره ـ هرگونه پرداخت از این حساب با امضای مشترک رئیس دستگاه (یا معاون اداری و مالی)، بالاترین مقام مسئول فعالیت‌های قرآنی دستگاه و ذی‌حساب یا مدیرمالی (در دستگاه‌های فاقد ذی‌حساب) انجام می‌شود.
ماده۸ ـ مسئولیت نظارت و ارزیابی نحوه هزینه کرد اعتبارات و اجرای برنامه‌ها در دستگاه‌ها و گزارش آن به کمیته ماده چهار برعهده دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی است.

    منبع:                  روزنامه رسمی

   + مهدی زاده - ٥:۳٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۳

نصاب معاملات موضوع تبصره (1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383 93/03/04

 هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- نصاب معاملات موضوع ماده(3) این قانون را تعیین کرد.
بر این اساس، نصاب معاملات کوچک معاملاتی که کمتر از یکصد و بیست میلیون ریال باشد، معاملات متوسط معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال تجاوز نکند و معاملات بزرگ معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال باشد.
همچنین نصاب های تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تا زمانی که اصلاح نشده اند، قابل اجرا خواهند بود.
این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

       منبع          روزنامه رسمی

   + مهدی زاده - ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۳

رأی شماره ۱۰۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ج بخشنامه شماره..

رأی شماره ۱۰۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ج بخشنامه شماره...

   + مهدی زاده - ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ ; شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۳

رأی شماره ۴۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۹ دستورالعمل نحو

رأی شماره ۴۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۹ دستورالعمل نحوه...

   + مهدی زاده - ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ ; شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۳

اجازه پرداخت فوق‌العاده موضوع بند (۵) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری

مصوبه هیات وزیران در خصوص فوق العاده شغل

اجازه پرداخت فوق‌العاده موضوع بند (۵) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویبنامه شماره ۲۹۴۱/ت۵۰۰۷۱هـ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (۵) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد:

دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان های تابع و وابسته که تا زمان ابلاغ این تصویب نام هاز فوق العاده موضوع بند (۵) ماده (۶۸) قانون یاد شده برخوردار نشده اند، مجازند با توجه به اصلاحات ساختاری و ساماندهی نیروی انسانی نسبت به برقراری فوق العاده شغل متناسب با سطح تخصصی و مهارت‌ها برای مشاغل تا سطح کاردانی (۷۰۰ امتیاز)، مشاغل همسطح کارشناسی (۱۵۰۰ امتیاز) و مشاغل بالاتر (۲۰۰۰ امتیاز) اقدام و از محل منابع حاصل از صرفه جویی با رعایت مقررات مربوط پرداخت نمایند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

   + مهدی زاده - ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳
← صفحه بعد